DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • linkowane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci dokumentów i zdjęć np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak opisu zdjęć lub ilustracji,

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Przedszkola Samorządowego posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • przejrzysta kolorystyka strony,
 • zachowanie kontrastu kolorystycznego oraz brak rozpraszających bodźców wzrokowych,
 • prosta nawigacja menu,
 • możliwość powiększenia okna przeglądarki,

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres poczty elektronicznej: przedszkolesw@wp.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: tel.: 13 43 425 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi
Stara Wieś 790A
36-200 Brzozów
e-mail: przedszkolesw@wp.pl
tel.: 13 43 425 21

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym przedszkolu:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się z placówką poprzez:
 • wysłanie e-maila pod adres: przedszkolesw@wp.pl
 • telefonicznie pod numerem: 13 43 425 21
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres: Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi, Stara Wieś 790A, 36-200 Brzozów

Przy załatwianiu spraw jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Spotkanie należy głosić na załączonym formularzu. 

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
Stara Wieś 790A
36-200 Brzozów
lub e-mail: przedszkolesw@wp.pl
tel.: 13 43 425 21

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi prowadzą dwa wejścia:

 1. wejście od strony szatni, do którego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażono w dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku, z tego piętra można dostać się do windy umożliwiającej przemieszczanie się pomiędzy piętrami.
 2. drugie wejście od strony placu zabaw prowadzi schodami do środka budynku, brak jest pochylni, drzwi otwierane są ręcznie.

Do obu wejść można dostać się bezpośrednio z parkingu, który znajduje się przed przedszkolem. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. Budynek posiada szerokie korytarze, pomieszczenia są oznakowane. Wszystkie kondygnacje są dostępne za pośrednictwem windy. Na kondygnacjach nie występują zmiany poziomów.

Dopuszcza się wejście z psem asystującym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do spraw dostępności jest Janusz Pomykała, tel. 13 306 10 67.
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. 13 43 425 21. Osobą do kontaktu jest Aleksandra Zbiegień.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s